TAARIFA KWA UMMATUJIKINGE NA UGONJWA WA HOMA KALI YA MAPAFU
UNAOSABABISHWA NA KIRUSI CHA CORONA COVID-19
Quality Assurance

Quality products ensure better health and safety for consumers.

Standardization

ZBS facilitates competitiveness and innovation in Global market.

Quality Control


For genuine infrastructures and environmental protection, fullfill the product requirements.
Pre - shipment verification

ZBS ensures imported products comply with the developed Zanzibar and International Standards.

Product Certification
The quality of products depends on the frequent inspection conducted in the manufacturing premises.

Testing

The good art of laboratory, equipment and devices build confidence to traders, consumers and stakeholders.
Training and Consultancy
With full enthusiasm, ZBS is dedicated to grow together with all stakeholders.

    

      TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA ADHABU (PENALTY) YA ASILIMIA 15 CIF KWA KUTOFANYA UKAGUZI WA UBORA WA BIDHAA NJE YA NCHI (PVoC) KUANZIA TAREHE 1 SEPTEMBA, 2017

Taasisi ya Viwango (ZBS) imeanzishwa kwa Sheria ya Viwango ya Zanzibar Nam.1 ya mwaka 2011. Lengo la kuanzishwa ZBS ni kuweka Viwango vya bidhaa na huduma pamoja na kuhakikisha bidhaa zote zinazoingizwa Zanzibar zinakua na Viwango na Ubora unaokubalika, ili kulinda afya na usalama wa watumiaji pamoja na kulinda mazingira ya Zanzibar.

Kutokana na lengo hilo la kuwepo kwa ZBS hapa Zanzibar, bidhaa zote zinazoingizwa nchini ni lazima zihakikishwe ubora wake kupitia mfumo wa Ukaguzi wa Ubora wa Bidhaa Nje ya Nchi (PVoC). Aidha, bidhaa zote ikiwemo magari na bidhaa nyenginezo zinazoingizwa nchini zinatakiwa kufanyiwa ukaguzi nje ya nchi kwa kutumia mawakala wa PVoC walioteuliwa na ZBS.

Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS inatoa taarifa Rasmi ya kuanza Utekelezaji wa Adhabu ya asilimia 15 ya CIF kuanzia tarehe 01 Septemba, 2017 kwa bidhaa zote zitakazoingizwa nchini bila ya kufuata utaratibu wa Ukaguzi wa Bidhaa Nje ya Nchi (PVoC).

Ukaguzi huo utafanywa na Mawakala wetu ambao wanapatikana duniani kote.

Mawakala ambao mpaka sasa wamethibitishwa na ZBS kufanya kazi hizi za ukaguzi ni:-

1. Société Générale de Surveillance (SGS)

2. Bureau Veritas (BV)

3. China Certification & Inspection Group Co. ltd (CCIC)

4. East Africa Automobile (EAA)

5. Jabal Kilimanjaro Auto Electric Mechanic

 

 

ZBS inawaomba Waagiziaji na Mawakala wa Waagiziaji kuendeleza ushirikiano katika kufanikisha kazi hii muhimu yenye lengo la kulinda afya na usalama wa watumiaji, kulinda mazingira na kukuza uchumi wa Zanzibar. 

 Kwa maelezo zaidi wasiliana na:-

Mkurugenzi Mkuu

Shirika la Viwango Zanzibar

S.L.P 1136

Simu: 255 24 2232225

Nukushi : 255 24 2232225

E-mail: info@zbs.go.tz

 

Related Link: UTARATIBU WA UKAGUZI WA UBORA WA BIDHAA NJE YA NCHI (PVOC)