TAARIFA KWA UMMATUJIKINGE NA UGONJWA WA HOMA KALI YA MAPAFU
UNAOSABABISHWA NA KIRUSI CHA CORONA COVID-19
Quality Assurance

Quality products ensure better health and safety for consumers.

Standardization

ZBS facilitates competitiveness and innovation in Global market.

Quality Control


For genuine infrastructures and environmental protection, fullfill the product requirements.
Pre - shipment verification

ZBS ensures imported products comply with the developed Zanzibar and International Standards.

Product Certification
The quality of products depends on the frequent inspection conducted in the manufacturing premises.

Testing

The good art of laboratory, equipment and devices build confidence to traders, consumers and stakeholders.
Training and Consultancy
With full enthusiasm, ZBS is dedicated to grow together with all stakeholders.

    

      TAARIFA KWA UMMA

TAARIFA YA KUKUMBUSHWA WAFANYABIASHARA JUU YA KATAZO LA
UINGIZAJI, USAMBAZAJI NA UUZAJI WA MIFUKO YA VITAMBAA (NON-WOVEN BAGS)
ILIYO CHINI YA KIWANGO (GSM 70)

Taasisi ya Viwango Zanzibar (ZBS) imeanzishwa kwa mujibu wa kifungu Na. 4(1) cha Sheria ya Viwango ya Zanzibar Na. 1 ya mwaka 2011. Majukumu makuu ya kuazishwa kwa ZBS, ni pamoja na kuandaa Viwango vya kitaifa vya Zanzibar pamoja na kusimamia matumizi ya Viwango hivyo.

ZBS inawakumbusha na kuwasisitiza wafanyabiashara wote wanaoingiza, wanaosambaza na wanaouza mifuko ya vitambaa (Non-Woven Bags) kuwa tarehe ya mwisho ya kuingiza, kusambaza na kuuza mifuko hiyo, ni tarehe 7/1/2020. Baada ya tarehe hiyo iliyotajwa ukaguzi utafanyika na atakayebainika kuingiza nchini, kusambaza au kuuza hatua kali zitachukuliwa dhidi yake ikiwemo kutozwa faini kwa mujibu wa Sheria ya Viwango ya Zanzibar Na. 1 ya mwaka 2011.

ZBS inasisitiza kutumia bidhaa zenye ubora kwa kuzingatia viwango vinavyokubalika na ZBS.

Ahsante.

Imetolewa na:

MKURUGENZI MKUU

TAASISI YA VIWANGO ZANZIBAR.

S.L.P 1136,

NAMBARI YA SIMU: +255-24-2232225

Barua pepe: info@zbs.go.tz